Omgaan met elkaar

Samen leven, spelen, werken en leren

Meestal gaat het goed en spelen, werken, feesten en leren we samen met vele plezier en resultaat.
Toch ... dat is niet altijd vanzelfsprekend. Om ons te helpen prettig met elkaar om te gaan, heeft de stichting een Gedragscode.
Daarin staan afspraken over hoe we ons met elkaar gedragen. U vindt die afspraken in de gedragscode. Deze code geldt voor medewerkers, kinderen en ouders. Door de code weten we wat we van elkaar mogen verwachten.

Professionele verantwoordelijkheid

U mag erop rekenen dat de teamleden zich professioneel gedragen. Daar hoort bij dat wij actie ondernemen als we denken dat er iets niet goed gaat met een kind, ouder of collega. We hebben aandacht voor elkaar als iemand ziek is of iets verdrietigs heeft meegemaakt. Maar soms is er meer aan de hand en wordt iemands welzijn wellicht aangetast op school, op straat of thuis. Ook dan hoort het bij het beroep van leerkracht, collega's of schooldirecteur om daar iets mee te doen. Zo zullen we agressie, pesten en discriminatie aanpakken. Het schoolbestuur wordt geïnformeerd indien er een vermoeden is van een misdrijf waarop aangifte kan volgen. We willen veiligheid en welzijn voor uw kind, voor u en voor onszelf.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl