Incidenten en verzekeringen

Ongeval

Helaas gebeurt er soms een ongeluk met letsel als gevolg. Deskundige hulp is dan het belangrijkste. De school heeft bedrijfshulpverleners en belt 112 als dat nodig is. De school meldt daarna ongelukken bij het bestuursbureau in verband met de verzekering. Dat gaat telefonisch en met het ongevallenmeldingsformulier.
De school houdt een incidentenregistratie bij.

Het bestuur meldt ernstige ongevallen aan de Arbeidsinspectie.

De stichting heeft een collectieve ongevallenverzekering. Alle medewerkers, kinderen, stagiaires, vrijwilligers zoals hulpouders vallen hieronder voor zover zij deelnemen aan activiteiten, die door of vanuit school worden georganiseerd. Dus ook schoolkamp, schoolreisje en avondvierdaagse (met meelopende leerkrachten) vallen hieronder.

Aansprakelijkheid

Stichting Sint Bavo heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering. Onze verzekeraar beoordeelt of de stichting aansprakelijk is en of er schade wordt vergoed. Vermissing, zoek raken van kleding en diefstal zijn uitgesloten van de verzekering. Er is een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl