Ziekmelden, hoe doe je dat?

Ziek? Meld het zelf en tijdig.

Het is voor een medewerker niet prettig om ziek te zijn. Ook niet vanwege de verantwoordelijkheid die wordt gevoeld voor de kinderen en de collega's.

Wat helpt is dat de medewerker tijdig aan de school meldt door ziekte verhinderd te zijn om te werken. Dat geeft de school gelegenheid om maatregelen te treffen, zoals het regelen van vervanging of het aanpassen van taken en het informeren van ouders en kinderen.

Voor alle scholen geldt dat de medewerker in beginsel zelf de ziekmelding doet. Directeuren melden hun verhindering door ziekte rechtstreeks bij de bestuurder.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl