Thema's: Tijdelijk intensieve aandacht

Samen werken aan goed onderwijs

Het meerjarenbeleid 2015-2019 is voor de stichting vastgesteld.
U vindt de volledige tekst pdfhier.

Ontwikkelingen

Onderwijs verandert, scholen zijn voortdurend in ontwikkeling. Daarom zullen bepaalde beleidsthema's voor enige tijd meer aandacht krijgen dan andere. Hieronder enkele voorbeelden.

Scholing

Momenteel ontwikkelen teamleden zich in opbrengstgericht werken. De komst van interactieve media maakt beleidsontwikkeling en scholing ook op dat vlak noodzakelijk. En we verwachten dat teamleden in de komende jaren verdere geschoold zullen worden in hun communicatievaardigheid.

Talent benutten

Wat zou het goed zijn als een leerkracht met een specialisatie, haar/zijn kennis beschikbaar kan stellen aan collega's van andere scholen. Er zijn nu 'LB-leerkrachten' benoemd (zie Functiemix). Hoe zetten wij hen doelmatig in, hoe benutten we hun talenten? Echt een thema waarin ontwikkelingen mogelijk zijn.

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl