personeelsbeleid ondersteunt onderwijskwaliteit

Voor goed onderwijs zijn deskundige leerkrachten nodig en medewerkers, die hen helpen als onderwijsondersteuner, leidinggevende of staflid. Maar hoe krijg en behoud je deskundige mensen in de school? Hoe houd je iedereen gezond en hoe richten we samenwerking in? Op dit soort vragen richt ons personeelsbeleid zich.

Stichting Sint Bavo voert personeelsbeleid op allerlei gebied. Om te beginnen voeren de stichting en de scholen regelingen uit waartoe we verplicht zijn, zoals het nakomen van CAO-afspraken, het voldoen aan Arbowetgeving of het nakomen van regels over privacy.

Daarnaast bevordert Stichting Sint Bavo de deskundigheid van personeelsleden door scholing te faciliteren, zoals via de Bavo Academie, coachingsbijeenkomsten, MR-cursussen, BHV-cursussen e.d.

Onze medewerkers worden begeleid, onder andere via functionerings- en beoordelingsgesprekken. Er is, door ons attentiebeleid, aandacht voor belangrijke momenten in de loopbaan of persoonlijke situatie van een teamlid.

Dit alles is gericht op het uiteindelijke doel: goed onderwijs. Op deze site leest u over enkele aspecten van personeelsbeleid, zoals dat nu voor de scholen van Stichting Sint Bavo geldt.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl