Integraal personeelsbeleid: groeien in kwaliteit

Integraal personeelsbeleid (IPB) wil zoveel zeggen als: het afstemmen van persoonlijke doelen en vaardigheden op de doelen en kenmerken van de (school-)organisatie. Dit moet leiden tot verhoging van de onderwijskwaliteit. Integraal personeelsbeleid helpt om professioneel het vak uit te oefenen, te groeien en daardoor met plezier te werken.

Een leerkracht die zich graag wil ontwikkelen op een vakgebied krijgt daarvoor ruimte indien deze ambitie past binnen de schooldoelen. Zo kan de leerkracht zich versterken en daardoor de schoolontwikkeling helpen.

Om dat te bereiken voeren het teamlid en diens leidinggevende periodiek functioneringsgesprekken en houdt de directeur een beoordelingsgesprek met het teamlid. Van het teamlid wordt verwacht dat deze een persoonlijk ontwikkelplan schrijft, met de directie bespreekt en dan uitvoert. De afstemming van de (ontwikkeling van) eigen competenties en de competenties die bij de functie horen speelt hierbij natuurlijk een grote rol.

Bij deze IPB-gesprekkencyclus horen klassenbezoeken door de leidinggevende en het kunnen profiteren van coaching.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl