Leerkracht ziek - kind naar huis?

donderdag, 07 februari 2019

Leerkracht ziek - kind naar huis?

Worden onze kinderen altijd naar huis gestuurd als de leerkracht ziek is? Een goede vraag waarop wij een duidelijk antwoord hebben: Nee!

Pas als de school geen andere mogelijkheden meer heeft om een leerkracht te vervangen, vragen we ouders hun kind thuis te houden. De kans dat deze maatregel nodig is, is natuurlijk groter als er een griepgolf is.

Als de school ouders vraagt hun kind(eren) thuis te houden, dan zorgt de school zo goed als dat kan voor opvang voor kinderen die niet thuis of elders opgevangen kunnen worden. Belangrijk daarbij is dat we de collega-leerkrachten en andere kinderen zo min mogelijk willen belasten met de gevolgen van opvangmaatregelen. Het is balanceren tussen wat moet en wat kan. Mét hulp van ouders, familie, buren en oud-collega's is er vast veel mogelijk!

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl