Belang van GMR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze Raad zitten ouders en teamleden. Zij adviseren over beleidszaken en verlenen al dan niet instemming met bestuursbesluiten. De MR voert overleg met de directeur, die dan fungeert als vertegenwoordiger van het bestuur. De postadressen van de MR vindt u op de schoolsites.

Bovenschools is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook daarin zijn ouders en teamleden van elke school vertegenwoordigd. De GMR overlegt met de bestuurder over bovenschoolse zaken, zoals personeelsbeleid en formatiebeleid.
Post voor de GMR kunt u sturen naar: GMR-secretariaat, Postbus 3375, 2001 DJ Haarlem.

Voor achtergrondinformatie kunt u onderstaande regelingen bekijken.

  • Medezeggenschapsstatuut
  • Reglement Medezeggenschapsraad
  • Reglement Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Als de (G)MR negatief adviseert of geen instemming geeft op een besluit, dan kan er een geschil ontstaan. Hiervoor is een landelijke geschillencommissie Wms.
Het postadres is: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
T 030 280 95 90
Fax 030 280 95 91
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De basis voor de medezeggenschap is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl