Agenda

22 juli - 3 september Zomervakantie
12 september Directieberaad
13 september Jaaropening teamleden
26 september Raad van Toezicht
9 oktober Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
10 oktober Directieberaad
23 - 27 oktober  herfstvakantie
7 november Directieberaad
7 november Raad van Toezicht
11 december Gemeenschappelijke medezegenschapsraad
12 december Directieberaad
19 december Raad van Toezicht
23 december kerstvakantie tot en met 7 januari 2018
   
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl